Senior Client Director

Mediacom søker Senior Client Director (SCD) for å lede ett av fem kundeteam.

Søknadsfrist
Snarest
Stilling
Senior Client Director
Avdeling
MediaCom
Send søknad til
Søk her

Mediacom søker Senior Client Director (SCD) for å lede ett av fem kundeteam. Som teamleder har du personalansvar for 5-10 personer og du er ansvarlig for gjennomføring av god kundeledelse i hele teamet. Du vil ha din egen kundeportefølje som du skal være strategisk rådgiver for.

Som leder for et kundeteam må du trives med å lede og motivere andre gjennom god og tett oppfølging av den enkelte og være pådriver av «people first» kultur. Du er ansvarlig for gjennomføring av god kundeledelse fra alle i teamet ditt og du skal sikre høy kundetilfredshet gjennom godt kvalitetsarbeid og leveranser i henhold til kundens forventninger. Du har bred erfaring og forståelse for kommunikasjonsfaget, og en drive og engasjement for hvordan teknologi og kreativitet åpner nye muligheter for mer effektive kommunikasjonsløsninger. Du må evne å bygge tillit og tette relasjoner med både kunder, kollegaer og medier. Kunnskapsdeling og implementering av gode arbeidsprosesser og rutiner ligger i ryggmargen.

Du vil være ansvarlig for egen kundeportefølje. Forankret i god innsikt skal du gi råd og utforme strategier og anbefalinger innen kommunikasjon og media i samarbeid med resten av kundeteamet. Du må evne å tilegne deg inngående kunnskap og forståelse for kundens virksomhet, forretningsmål, markedsplaner og strategier, for best å kunne løse de utfordringene kunden står ovenfor. Det er viktig at du har et reflektert forhold til den digitale utviklingen og at du omfavner bransjeendringene med nysgjerrighet og engasjement. Sammen med resten av teamet har du ansvaret for å levere gode mediestrategier og implementering av disse, slik at kundene lykkes enda bedre i sine markeder. Du vil ha tett dialog med våre kunders øvrige samarbeidspartnere; reklamebyråer, PR-byråer, etc.

Noen av dine viktigste oppgaver og ansvarsområder vil være:

  • Lede og utvikle teammedlemmene og hjelpe dem med å drive god og effektiv kundeledelse
  • Være overordnet ansvarlig for kundeavtaler, kundetilfredshet og kunderegnskap, herunder bistå den enkelte kundeansvarlige i å utnytte potensialet i kundekontrakter
  • Være overordnet ansvarlig for å sikre kvalitet i alle leveranser
  • Ansvarlig for egen kundeportefølje

I et av Norges største mediebyrå blir du en del av et solid fagmiljø som er med på å drive utviklingen i bransjen fremover

Stillingen rapporterer til Business Director.  Kontakt Hanne Jegleim, Business director på mobil 995 07 784 for ytterligere informasjon.

Søknadsfrist er 1. mars.

Våre byråer